Параметри


Инвеститор – "Шкорпос" ООД,
дъщерна фирма на "Идън Девелъпментс" АДПарцелът
Урегулирани поземлени имоти ІІ и ІІІ–190002, кв. 31 в землището на с. Шкорпиловци, Долни Чифлик.
Географско положение
Дължина: 42°58'16.40"N
Ширина: 27°53'25.00"E
golden sands bulgaria

Съседни проектиВърху парцела в миналото е бил разположен къмпинг "Хоризонт". На юг и север от него в момента се намират други къмпинги, които от дълго време не са в експлоатация. Като цяло съседните парцели не са урбанизирани и най-близките сгради са разположени на 5 км.

golden sands

Разстояние до най-близките големи градове, курорти и пътищаВарна – 40 km
Бургас – 100 km
София – 485 km
Слънчев Бряг – 70 km
Златни Пясъци – 57 km
Основен път Бургас – Варна – 10 km
golden sands bulgaria

Разстояние до международни
летищаВарна – 44 km
Бургас – 95 km
София – 481 km

hotel in golden sands rest in golden sands   Повече информация за местоположението

Тип на застрояване и РЗПМонолитно строителство до 15 м. (5 ет.),
КИНТ 1,58. В съответствие със съществуващия
одобрен архитектурен проект РЗП на проекта
възлиза на около 170 000 кв.м.

Жилищна продаваема площ – 112 000 кв.м.

Общи части в сгради - 17 000 кв.м.

Търговски площи и спа съоръжения - 10 000 кв.м.

Хотел – 15,000 кв.м.

Спорт – 600 кв.м.

Подземен паркинг – 14,000 кв.м.best hotel in golden sands

Административен статус на проекта1. Одобрен архитектуран проект.
 
2. Одобрен технически проект – част конструкции
 
3. Завършен технически прокет – част пътища
 
4. Завършена вертикална планировка и трасировка на сградите
 
5. Завършен проект за пречиствателна станция и проектно решение за присъединяване на отделните сгради към площадковите ВиК връзки. Получено решение за използване на отпадните води за напояване от Басейнова дирекция Варна.
 
6. Завършен проект за външно електроснабдяване и монтиране на възлова станция проходен тип, както и необходимия брой трафопостове 20 кV. Подписан предварителен договор с ЕОН България.
 
7. Завършен идеен проект за ОВИ.
 
8. Разрешително за строеж No. 54 oт 27.08.2007 г. Открита строителна площадка. Валидност на строителното разрешение – август 2012 г.
 
9. Подписан договор за присъединяване към ВиК.
 
10. Предстоящи – завършване на технически и работен проект части архитектура, конструции, Ел, ВиК, ОВИК.

Състояние на съществуващата инфраструктураПътят към парцела е в добро състояние. Проектът за водопровод "Камчийски пясъци" ще достави до парцела необходимото количество вода. Няма изградена регионална пречиствателна станция.

Достъп до плажаИмотът е на първа линия с ширина на лицето около 400 метра.


bulgariq golden sands