Архитектурният проект

rest on the beach Основната цел на екипа, разработил проекта, е пресъздаването на живата среда на уютно крайморско градче, чрез комбиниране на традициите и най-добрите практики на съвременното градоустройство.
Проектираният върху парцел от 94000 кв.м. курортен комплекс се вписва естествено в природния ландшафт. Геологията на района е подробно проучена от два отделни екипа с цел съобразяване на бъдещото строителство с особеностите на терена. Разгънатата застроена площ на проекта възлиза на 150 000 кв.м., включваща около 1400 апартамента, хотел с около двеста ключа, търговски площи, басейни, спортна база, спа център и т.н.
Предвид големия си мащаб комплексът би изглеждал монотонно при спазване на един единствен архитектурен стил, ето защо при неговото проектиране са използвани различни архитектурни стилове, чието комбиниране постига живописността на развил се през годините град. Разбира се, стилът следва функцията, поради което в комплекса има както тихи и спокойни места за релакс, така и оживени увеселителни площи.

Курортният комплекс “Eden Sands” е разделен на три зони, всяка от които е оформена от отделни подгрупи здания, позволяващи по-нататъша индвидидуализация, съответстваща на различните типове купувачи. Това зониране на сградите има и друг особено важен смисъл – то позволява изграждането на комплекса в логична последователност – когато първите фази са вече построени и въведени в експлоатация, може да започне строителството на следващите. Трите обособени зони са, както следва:

1.

Зона на платото

Plateau zone тази зона е разположена на най-високата точка на парцела по продължението на общинския път и е с относително най-плосък релеф, което естествено предполага изграждането на луксозен хотел и две високи апартаментни структури. Сградите са обкръжени от три двора, отворени към морето, с поглед към живописна ландшафтна система от плувни басейни, свързани помежду си с декоративна река, водни атракциони и богато озеленени кътове за отдих и развлечение. От запад по протежение на цялата зона е проектиран търговски център, съсредоточен главно в партерните етажи на сградите. На тази зона са й отредени основните обществени функции на комплекса, както и съсредоточие на спортни активности, предоставящи на обитателите целогодишни услуги от хотелски тип. Южната жилищна група е проектирана със средна за комплекса височина. Тя ще се оформи от т.нар. спа-апартаменти с индивидуални басейни и спа услуги, както и ресторанти.

2.

Зона на ската

Slope zone поради наклона на терена в тази част на парцела, сградите са нискоетажни (не повече от 3 етажа) с традиционен екстериор. Местните архитектурни традиции са вплетени в архитектурата на сградите чрез прилагатнето на характерни материали: дърво, тухла и камък. Стръмният склон е предпоставка за сепариране на отделни тераси на долното ниво на всеки апартамент. Част от групите са проектирани в духа на най-изящните архитектури традиции, а други служат за естествен преход към най-ниската част на комплекса и имат изявени характеристики на средиземноморската архитектура със сенчести колонади и арки.

3.

Зона на плажа

Beach zone тези сгради са разположени в най-долната част на парцела по дължината на панорамният път отграничаващ плажа и имота. Те са предимно ниско и средноетажни (максимум 5 етажа). Групирани са около пешеходната алея, свързваща територии, богати на обществени и увеселителни услуги. Налага се усещането на стар средиземноморски град. Предвидени са богат спектор от дейности около басейните и в партерните нива на сградите под колонадите. Долните нива ще бъдат обградени с цветни елементи, градини и традиционни павирани алеи. Горните нива ще имат големи сенчести тераси. Силуетът на сградите наподобява амфитеатър. Разположението на сградите е проектирано така, че нито една от тях да не нарушава уникалната морска гледка на тази зад нея. Цялата зона е подходяща за активни обитатели с предпочитание към градската среда и забавленията.


Инфраструктура на районаПътната мрежа е удобна и наскоро реновирана. Тя свързва имота с първокласния път Бургас – Варна, който предстои да бъде трансформиран в магистрала. Електропреносната мрежа и водоснабдителната система са изградени и компанията има сключени договори за присъединяване на обекта към тях с местните управляващи доставчици.


Инфраструктура на обектаSite Infrastructure Следвайки градската концепция, в курорта са изградени редица пътища, повечето от които пешеходни, особено в границите на търговските зони. Няколко автомобилни алеи осигуряват достъп до всеки апартамент при аварийни случаи. Пречистването на отпадните води ще бъде осъществявано чрез съвременна биоактивна пречиствателна станция с капацитет около 6500 души, или с около 15% повече от максималната заетост на обекта след въвеждането му в експлоатация.


Инвестиционни възможности за потенциалните инвеститориПриходите, които ще бъдат генерирани от изпълнението на проекта са от две основни направления.

На първо място това е продажбата на апартаменти на индивидуални купувачи. Следва да подчертаем, че “Идън Девелъпментс” АД разполага с широка мрежа от агенти по продажбата на недвижими имоти в Англия, Ирландия, Дания, Норвегия, Русия и Казахстан. На пазара на недвижими имоти в тези страни брандът “Eden” се свързва с качество и лукс. Допълнително, интензивните маркетингови кампании на “Идън Девелъпментс” от 2004 г. насам са допринесли значително за утвърждаването на бранда.

На второ място, още след завършване на първата фаза от строителството на комплекса, неговото функциониране може да генерира значителен устойчив приход от управление на собствеността и туристическо обслужване. Ресурсите от тези дейности продължават да се развиват и след окончателната продажба на всички апартаменти в комплекса.

bulgariq golden sands